Bättre arbetsmiljöutbildningar

BAM- bättre arbetsmiljö grundkurs

Jag är diplomerad via Prevent att leda BAM-Bättre arbetsmiljö grundutbildning.

Det finns otroligt mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.


Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper.


Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna har olika teman:

  • Dag 1 – Samverkan, regler och roller.
  • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker.
  • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen.


Efter utbildningen ska du:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.


Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.


Jag kommer till er och tar betalt per tillfälle och INTE per deltagare.

Detta betyder att ni kan minska på kostnaderna öka kompetensen!


BAM 3 dagar grundutbildning - 35 000kr exkl. moms* (max 10 st deltagare)

Läs nedan om hur du kan ansöka om ersättning på utbildningen!


*bensinkostnad tillkommer utanför Örebro

1-dags utbildningar


Att arbeta förbyggande med arbetsmiljön är en VINST! På många plan.

Jag anpassar arbetsmiljöutbildningen till dig och ditt företagsbehov.


Prisexempel: 1 dag Systematiskt arbetsmiljöarbete

12 000kr exkl. moms* (max 10st deltagare)


Behöver du skyddsombudsutbildning? OSA? Som sagt jag anpassar efter ditt och ert företagsbehov!

 

Hjälps åt att hålla kostnader nere och kompetensen uppe!

 

Dessutom är Jag godkänd utbildare av AFA försäkringar så du kan få stora delar av utbildningen betald (om du har AFA-försäkringar förstås!).

Läs mer nedan eller på AFA:s hemsida.

 

*bensinkostnad tillkommer utanför Örebro


Välkommen att höra av dig!

Sök ersättning från AFA-försäkringar


Jag är godkänd handledare av AFA försäkringar.

Företag med minst en anställd inom privata sektorn som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.
Om ditt företag har minst en anställd och har tecknat kollektivavtal samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda så har du möjlighet att söka stöd för utbildningsavgiften hos AFA Försäkring. Stöd kan ges för upp till 70% av utbildningsavgiften.

Läs alla villkoren och ansök på:
https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

 

Madelene Glaad Klingvall

Hälsoinspiratör